Computational Methods in Engineering - مطالعه عددی جابه‌جایی آزاد نانوسیال در یک محفظه مربعی با وجود اجزای سرد و گرم روی دیواره های عمودی آن
System Messages

اشکال در فایل مقاله شماره 523 از پایگاه Computational Methods in Engineering. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( jcme@of.iut.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی