روشهای عددی در مهندسی- فرم اشتراک مجله
فرم اشتراک مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/30 | 
علاقمندان به دریافت نسخه چاپی مجله می‌توانند از طریق تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به آدرس ذکر شده جهت عضویت و دریافت اشتراک اقدام نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه روشهای عددی در مهندسی:
http://jcme.iut.ac.ir/find.php?item=1.118.30.fa
برگشت به اصل مطلب