روشهای عددی در مهندسی- فرم واگذاری مقاله
فرم واگذاری حق انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/11 | 
نویسنده گرامی خواهشمند است فرم واگذاری مقاله (فایل پیش‌نیاز) را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات همکاران مقاله و امضای تمامی نویسندگان ، در قسمت فایل پیش‌نیاز  مقاله، بارگذاری فرمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه روشهای عددی در مهندسی:
http://jcme.iut.ac.ir/find.php?item=1.120.32.fa
برگشت به اصل مطلب