نویسندگان

چکیده

علی رغم اینکه فن های محوری کاربرد زیادی دارند، روشهای طراحی تدوین شده ای برای این نوع فن ها کمتر به چشم می خورد. خصوصاً در منابع داخلی، تاکنون روش مدونی برای طراحی فن های محوری با عملکرد بالا ارائه نگردیده است. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش صفحات جریان، تئوری تعادل شعاعی با جریان از نوع دوران آزاد، و یک سری اطلاعات تجربی، روش نسبتاً جامعی ارائه گردد که براساس آن فن های محوری با و یا بدون پره های ساکن ورودی و خروجی عملاً طراحی گردند. مزیت این روش سادگی در عین جامع بودن، بالا بودن عملکرد و راندمان فن طراحی شده است. روش ارائه شده برای یک فن محوری مشخص که نمونه ساخته شده خارجی آن وجود دارد اعمال شده است و نتایج حاصل با فن موجود مقایسه گردیده است. ابعاد بدست آمده با ابعاد نمونه موجود کاملاً مطابقت داشته و منحنی های عملکرد این دو فن با حداکثر ده درصد اختلاف با یکدیگر مطابقت دارند.

عنوان مقاله [English]

A Procedure for Design of the Axial Flow Fans

نویسندگان [English]

  • E. Shirani
  • M.R. Khosrawi- Rad

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی