نویسندگان

چکیده

مسیریابی ، یکی از اساسی‌‌ترین قسمتهای یک سیستم چندپردازنده مبتنی بر مبادله پیام است و تاثیر زیادی بر بازدهی سیستم دارد . الگوریتمهای مسیریابی عصبی موجود که اساسا برای شبکه‌‌های رایانه‌ای تدوین شده‌‌اند ، تعداد نرونهای زیادی را استفاده می‌‌کنند . این در حالی است که با توجه به توپولوژیهای خاصی که در سیستمهای چند رایانه استفاده می‌‌شود ، می‌‌توان تعداد نرونهای شبکه عصبی را کاهش داد . در این مقاله ، یک شبکه عصبی برگشتی جدید که از تعداد کمی نرون استفاده می‌‌کند معرفی شده و سپس کارایی این شبکه عصبی پیشنهادی برای مسیریابی در یک شبکه اتصالات توری مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

واژگان کلیدی : مسیریابی ، سیستمهای چند رایانه، شبکه عصبی برگشتی ، شبکه توری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Analysis of a New Neural Network for Routing in Mesh Interconnection Networks

نویسندگان [English]

  • S.Samavi
  • V. Tahani and P. Khadivi

چکیده [English]

Routing is one of the basic parts of a message passing multiprocessor system. The routing procedure has a great impact on the efficiency of a system. Neural algorithms that are currently in use for computer networks require a large number of neurons. If a specific topology of a multiprocessor network is considered, the number of neurons can be reduced. In this paper a new recurrent neural network and its energy function is introduced. This network requires a significantly smaller number of neurons compared to its counterparts. Also presented is the performance of this neural network.

Keywords: Routing, Multicomputer systems, Recurrent neural networks, Mesh interconnection networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Routing
  • Multicomputer systems
  • Recurrent neural networks
  • Mesh interconnection networks

تحت نظارت وف ایرانی