نویسندگان

چکیده

در این مقاله رفتار انعکاسی و ظاهر رنگی نخهای اکریلیکی در امتداد طولی و همچنین در مقطع عرضی به عنوان نخ به کار رفته در خواب فرش و سایر منسوجات سه بعدی بررسی شده است. اختلاف در رفتار انعکاسی نخها در امتداد طولی و مقطع عرضی در تراکمهای مختلف و فامهای متفاوت اندازه گیری شد و با مدل هندسی توضیح داده شد. نتایج آزمایشات انجام شده نشان می دهند که متوسط میزان انعکاس در نخهای با فام یکسان در امتداد طولی بزرگتر از مقطع عرضی است که این امر منجر به کسب روشنایی بیشتر برای آنان می شود. به علاوه مقدار روشنایی در فامهای مشابه در مقطع عرضی با افزایش مقدار تراکم آنان در واحد نگهدارنده که به مفهوم ازدیاد تراکم نخهای خواب در پارچه های سه بعدی می بود افزایش می یافت اگرچه مقدار روشنایی حاصله در این حالت در بالاترین تراکم به کار رفته کمتر از روشنایی کسب شده در امتداد طولی نخ بود. مقدار خلوص متریک و زاویۀ فام برای نخهای رنگ شده با مواد رنگزای یکسان در دو حالت مقطع عرضی و امتداد طولی متفاوت بوده و این امر منجر به کسب اختلاف رنگی در محدودۀ 35/3 تا 84/27 بین آنان در فضا رنگ CIELAB در هنگام اندازه گیری در شرایط مشاهده کنندۀ استاندارد 1964 و استاندارد روشنایی D65 شده است. اختلافات مذکور با استفاده از روش مدل هندسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشاهده شد که علت کسب چنین اختلافی به کوچک بودن مقدار نور منتقل شده از لیف به دلیل بزرگتر بودن طول مسیر عبور نورد در حالتی که سطح مقطع اندازه گیری می شود برمی گردد.

واژگان کلیدی: رفتار انعکاسی، مدل هندسی، نخهای اکریلیک

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the Geometric Model to Explain the Longitudinal and Cross–Sectional Reflection Behaviors of Acrylic yarns

نویسندگان [English]

  • A. Shams Nateri
  • S. H. Amirshahi and M. Latefi

چکیده [English]

In the present work the reflection behavior and the color appearance of acrylic yarns, as pile yarns used in carpet and pilled fabrics, are considered along their lengths as well as their cross- sections. Differences between longitudinal and cross-sectional reflection behaviors of yarns are measured in different yarn densities and hues and explained by the geometric model. The results of experimental work show that the average of reflectance and lightness values along yarns length, with identical hue, are higher than values obtained from their cross-section. Besides, the lightness values of cross-sectional of samples, with identical hue, increase when the density of yarns in holder cell increases. The metric chromas as well as the hue angles of samples, dyed with the same dyestuff are different in two directions and lead to color difference values between 3.35 and 27.84 under D65 Illumination and CIE 1964 standard observer in CIELAB color difference formula. The reflection differences between two directions are analyzed using the geometric model and it is found that they originated from different optical passes through the fibers in the mentioned modes.

Keywords: Reflection behavior, Geometric model, Acrylic yarn

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflection behavior
  • Geometric model
  • Acrylic yarn

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی