نویسندگان

چکیده

جریان مغشوش سه‌بعدی در یک همزن با پره‌های متحرک به‌صورت عددی بررسی شده است. برای شبیه‌سازی عددی جریان یک حلگر موازی سه‌بعدی بر مبنای روش شبکه بولتزمن تدوین شده است. روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ برای مدل نمودنٍ جریان مغشوش استفاده شده است. برای اصلاح نمودنٍ دقت شبیه‌سازی جریان در همزن‌ها، یک شرط مرزی مرسوم برای دیواره‌های متحرک، به‌‌همراه یک شرط مرزی پیشنهادی دیگر، با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌های حاضر نشان می‌دهد که، روش کمانه‌کردنٍ اصلاح شده پیشنهادی نتایج دقیق‌تری در مقایسه با نتایج حاصل از روش مرسوم میدان نیرو تولید می‌کند. در عین حال پیاده‌سازی شرط مرزی پیشنهادی برای مسائلی که دیواره پیچیده متحرک دارند خیلی دشوارتر می‌باشد.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی