نویسندگان

چکیده

در دنیای رقابتی عصر حاضر، مشتریان خواهان عکس‌العمل سریع‌تر،‌ قابلیت اطمینان بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتر در تغییر نیازهایشان هستند. این فاکتورها، تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات را ملزم به پیدا‌کردن راه‌های بهتری برای مدیریت جریان مواد در سازمان‌هایشان، جهت پیشرفت و حفظ بقای خود می‌کنند. در این مقاله به‌بررسی مسئله چند محصولی چند دوره‌ای در یک زنجیره تامین دو‌سطحی؛ شامل چند تولیدکننده و توزیع‌کننده پرداخته شده‌است. با ‌اهداف بیشینه‌سازی سودکل زنجیره و کیفیت محصولات،‌ مدلی جدید برای مسئله ارائه شده-است. با توجه به اینکه روش‌های بهینه‌سازی سنتی، به‌‌آسانی امکان در‌نظر گرفتن بیش از یک هدف در بهینه‌سازی را نمی‌دهند و در عوض روش‌های ابتکاری ابزار کاربرد بهینه‌سازی چند هدفه را به‌آسانی و با کارایی بالا فراهم می‌نمایند و سبب کوتاه‌تر شدن زمان رسیدن به‌ جواب بهینه و یا نزدیک به بهینه می‌شوند، از اینرو بهینه یاب جدیدی مبتنی بر الگوریتم تکامل تفاضلی برای حل مدل پیشنهادی ارائه شده‌است. در بهینه یاب طراحی شده، از مفاهیم اساسی بهینه‌سازی چند هدفه، جهت هدایت عوامل جستجوگر در فضای جستجو به‌‌سمت منطقه بهینه استفاده شده‌است. کارایی الگوریتم پیشنهادی با استفاده از مسائل نمونه تصادفی متعددی با نرم‌افزار LINGO مقایسه شده‌است. نتایج محاسباتی بیانگر عملکرد بهتر الگوریتم پیشنهادی است.

تحت نظارت وف ایرانی