نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روش جدیدی برای هدایت موشکهای بالستیک زمین به زمین سوخت جامد بدون نیاز به خاموشی اجباری موتور ارائه شده است. پیچیدگی خاموشی موتورهای سوخت جامد روش جامعی برای هدایت این گونه موشکها را می طلبد. در این روش با اتلاف انرژی اضافی سوخت به صورت کنترل شده، قانون هدایتی خاصی به کار می رود تا با ارسال فرامین مناسب به سیستم کنترل و تغییر مسیر حرکت موشک، سرعت آن در انتهای زمان سوزش برابر با سرعت لازمه شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش هدایتی بالا در مورد موشکهای برد بلند با سیستم کنترل انحراف دهندۀ نیروی پیشران1 کارا و عملی است.

عنوان مقاله [English]

A New Guidance Method for Surface to Surface Ballistic Missiles without Mandatory Engine Cut-Off

نویسندگان [English]

  • M. A. Massoumnia
  • Gh
  • Alizadeh and H. R. Momeni

چکیده [English]

In this paper, a new guidance method for surface to surface ballistic missiles without mandatory engine cut-off will be presented. The complexity of solid fuel engine cut-off demands a comprehensive method for guiding these missiles. In the method presented in this paper, a certain guidance law is applied such that by transmitting appropriate commands to the control system, by changing the missiles path and also through wasting additional fuel energy, the missile velocity will be equal to the desired one at the end of the burning time. The results of the simulation indicate that the aforementioned guidance method is quite effective and practical with long-range missiles having thrust vector control.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی