نویسنده

چکیده

خاکهای چسبنده‌اصطکاکی به وفور در اجرای سازه‌های خاکریز استفاده می‌شوند. با توجه به نحوه اجرای این خاکریزها، یعنی اعمال انرژی تراکمی در راستای قائم، وقوع ناهمسانگردی مقاومت و نفوذپذیری در آنها محتمل به نظر می‌رسد. در این پژوهش سعی شده است با اصلاح و استفاده از ابزار برش مستقیم با جعبه بزرگ، امکان ارزیابی ناهمسانگردی در مقاومت برشی خاکهای چسبنده‌اصطکاکی فراهم شود. آن گاه با انجام بیش از 108 آزمون برش مستقیم، تأثیر نوع تراکم و میزان رطوبت تراکم بر میزان ناهمسانگردی مقاومت در نمونه‏های متراکم شده خاک ماسه‌ای رس‏دار مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده ملاحظه شد که اولاً در کلیه نمونه‏ها ناهمسانگردی در مقاومت وجود داشته و مقاومت برشی در راستای قائم (راستای تراکم) درحدود 14 تا 21 درصد بیش از مقاومت در صفحه افقی است. ثانیاً با افزایش رطوبت در کلیه تراکمها میزان ناهمسانگردی افزایش می‏یابد. به علاوه معلوم شد که در رطوبتهای بیش از بهینه افزایش میزان ناهمسانگردی در چسبندگی قابل ملاحظه است. بیشترین میزان ناهمسانگردی مشاهده شده در تراکم کوبشی و کمترین میزان ناهمسانگردی مربوط به تراکم ارتعاشی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Shear Strength Anisotropy of c- &phi Soils

نویسنده [English]

  • M.A.Rowshanzamir and A. Jafari

چکیده [English]

Cohesive-frictional soils are widely used in the construction of embankment structures and due to the method of construction, i.e. applying compactive efforts in the vertical direction in these cases, the occurrence of anisotropy in the soil strength and permeability seems to be inevitable. In this study, attempts have been made to evaluate the shear strength of c-f soils through modifying a large shear box apparatus. Conducting more than 108 direct shear tests, the effects of compaction method and moisture on the shear strength anisotropy of a selected c-f soil (a clayey sand) have then been
investigated. According to the test results, firstly strength anisotropy was observed in all the soil specimens and the shear strength in the vertical direction was about 14% to 21% higher than that in the horizontal direction. Secondly, it was found that an increase in the compaction moisture led to an increase in the degree of anisotropy. Furthermore, the anisotropy in the cohesive strength was more pronounced in the specimens with a moisture content higher than the optimum one. The highest degree of anisotropy was observed in the specimens compacted by impacting effort and the lowest one belonged to those with the vibratory compaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear strength anisotropy
  • Compaction
  • c-&phi soils

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی