نویسندگان

چکیده

در این مقاله، پس از مروری بر مسئله تشخیص الگو و نقش شبکه های عصبی در این مورد، از این شبکه ها به عنوان یک ابزار محاسباتی قوی در تشخیص اعداد و علامات دستنویس فارسی استفاده می کنیم. بدین منظور شبکه های چندلایه تغذیه مستقیم را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس از این ساختار برای رسیدن به مقاصد موردنظر استفاده می کنیم. ابتدا پارامترهای مختلف ساختار فوق از قبیل تعداد نرونهای لایه های ورودی، پنهان و خروجی را بهینه سازی نموده و سپس به ساده کردن و هرس کردن1 شبکۀ بهینه می پردازیم.

عنوان مقاله [English]

Recognition of Handwritten Persian Numbers and Arithmetic Symbols Using Neural Networks

نویسندگان [English]

  • F. Sobhanmanesh
  • H.Alavi

تحت نظارت وف ایرانی