نویسنده

چکیده

در این مقاله یک ساختار برگشتی1 و وفقی2 ساده و از نظر محاسباتی ارزانقیمت، برای سیگنالهای میانگذری که به شدت توسط نویز باند گسترده3 آسیب دیده اند، معرفی می شود. این الگوریتم وفقی علاوه بر حذف نویز از سیگنال ورودی، فرکانس مرکزی و پهنای باند آن را نیز تخمین می زند. همچنین ویژگی مهم در ساختار پیشنهادی آن است که بایاس4 موجود در تخمین فرکانس و پهنای باند ساختاری که قبلاً مطرح شده است را با به کارگیری یک پس فیلتر5 مناسب برطرف خواهد کرد. به علاوه با فرکانس و پهنای باند فیلتر میان گذر ساده، امکان استخراج سینوسهای چندگانۀ همسایه6 نیز حاصل می شود. تأثیر پس فیلتر به کار رفته در حذف بایاس فرکانس مرکزی و پهنای باند با استفاده از شبیه سازی رایانه ای به نمایش درخواهد آمد.

عنوان مقاله [English]

An Adaptive Self-adjusting Bandwidth Bandpass Filter without IIR Bias

نویسنده [English]

  • M.Ghavami and S. Gazor

چکیده [English]

In this paper we introduce a simple, computationally inxepentsive, adaptive recursive structure for enhancing bandpass signals highly corrupted by broad-band noise. This adaptive algorithm, enhancing input signals, enables us to estimate the center frequency and the bandwidth of the input signal. In addition, an important feature of the proposed structure is that the conventional bias existing in the estimated frequency and bandwidth of the previously proposed structure will be canceled using an appropriate postfilter. Besides, the enhancement of multiple adjacent sinusoids can be obtained by adaptive adjustment of the bandwidth of the simple bandpass filter. The effects of the proposed postfilter in canceling the bias of the center frequency and bandwidth will be demonstrated through computer simulation.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی