نویسندگان

چکیده

روش بافندگی جت هوا یک تکنیک پیشرفته با کارایی بالادست که در سطح جهان با بیشترین اقبال مواجه شده است. در این روش، حرکت نخ پود ناشی از نیروی اصطکاک بین جریان هوای خارج شده از جت هوا و نخ پود است. نخ پود پس از رها شدن از گیرۀ نگهدارنده و قرار گرفتن در معرض جریان هوا دارای حرکت تحت کنترل نیست. در نتیجه حرکت آن بسیار پیچیده بوده و از فاکتورهای متعددی که مربوط به خواص ساختمانی نخ و جریان هواست متأثر می شود. محققان بسیاری تلاش کرده اند که با به دست آوردن معادله های حرکت نخ و شبیه سازی فرایند پودگذاری جت هوا، تجزیه و تحلیل نسبتاً روشنی از این فرایند به دست آورند تا در بهینه سازی شرایط پودگذاری و طراحی ماشین از آن بهره ببرند.
در کار حاضر یک ماشین بافندگی جت هوای تک نازل با به دست آوردن معادلۀ دینامیکی حرکت نخ پود شبیه سازی شده است. از حل معادلۀ دیفرانسیل حاصل به روش عددی نمودارهای موقعیت، سرعت و کشش نخ پود نسبت به زمان به دست آورده شده اند که ضمن شناسایی بهتر سیستم، اطلاعات مفیدی برای کنترل کشش نخ پود در ماشین بافندگی جت هوا فراهم می کند.

عنوان مقاله [English]

Simulation Model for Weft Yarn Motion in a Single-Nozzle Air-Jet Loom

نویسندگان [English]

  • H. Nosraty
  • M. Kabganian and Ali A. A Jeddi

چکیده [English]

Air-jet weaving is an advanced weaving method with high efficiency and productivity. It is one of the most widely used methods of weaving in the world. In air-jet filling insertion, the motion of weft yarn is caused by friction between weft yarn and air blown through nozzle. After declamping and subjecting the yarn to air stream, its motion is not active but very complicated and influenced by structural properties of yarn and air stream factors. Researchers have tried to obtain the yarn motion equations in order to analyze and simulate the air-jet weft insertion system. The results could then be used in the optimization of weaving operation and machine design. In the present work, a single-nozzle loom was simulated by obtaining the weft yarn motion equation. The position, the velocity and the weft yarn tension graphs were obtained by numerical soloution of weft yarn motion equation. This analysis provided useful information for controlling the weft yarn tension in air-jet loom.

تحت نظارت وف ایرانی