نویسندگان

چکیده

اخیراً برای حذف هارمونیکها در شبکه های قدرت، فیلترهای اکتیو مورد توجه و پیشرفت فراوان قرار گرفته اند. از مزایای این گونه فیلترها، حجم کمتر و مشخصات جبران کنندگی بهتر آنها نسبت به فیلترهای پسیو و مقابلۀ خوب آنها با تغییرات اعوجاج خط است. در این مقاله ایده ای جدید برای ساختار فیلتر اکتیو قدرت براساس نظریه فیلترهای وفقی برای حذف اعوجاج از هرگونه شکل موج ارائه شده است. با استفاده از این ایده روشهای جدیدی از فیلتر اکتیو قدرت برای حذف اعوجاج های هارمونیکی در شبکه های قدرت تک فاز مطرح شده است. پایداری این تکنیکهای جدید فیلتر اکتیو اثبات شده و شبیه سازیهای لازم برای آنها انجام گرفته است. سپس مدارهای عملی آنها طراحی و ساخته شده و نتایج عملی مدارات ساخته شده نمایانگر تواناییها و مزایای این فیلتر اکتیو وفقی است. از مزایای مهم این تکنیک وفقی تخمین دقیق دامنه، فرکانس و فاز مؤلفه اصلی سیگنال ورودی است. به علاوه این ایده برای حذف اعوجاج از هرگونه شکل موج است و می تواند به راحتی به سیستمهای دیگر و شبکه های سه فاز تعمیم داده شود. به علت وفقی بودن، این تکنیک قادر است خود را با تغییرات پارامترهای سیستم و محیط تطبیق داده و برای رفتار بهینه تنظیم شود.

واژگان کلیدی: فیلتر اکتیو وفقی، شبکه ac تکفاز، تخمین دامنۀ فاز و فرکانس، قصیه فلوکه، قضیه معدلگیری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Desing And Implementation of Adaptive Active Filters for Exact Estimation And Elimination of AC Network Distortions

نویسندگان [English]

  • H. Farzanehfard
  • G. Askari and S. Gazor

چکیده [English]

In recent years, active filters have been considered and developed for elimation of harmonics in power networks. Comparing with passive, they are smaller and have better compensating characteristics and resistance to line distortions. In this paper, a novel idea based on adaptive filter theory in presented to develop an active filter to eliminate the distortions of an arbitrary signal. Using this idea, new methods of active power filters, are introduced to remove harmonic distortions in single phase power networks. Stability of these methods are analyzed and the simulation results are shown. Design and implementation of this adaptive active filter are done and the performance and advantages of this technique are affirmed by the practical results. Exact estimation of amplitude, frequency and phase of input signal first harmonic is the most important advantage of this adaptive technique. Furthermore, this method is for canceling the harmonic of any arbitrary signal and can easily be modified for other systems, and three phase networks.
Due to its adaptive nature, this technique can adopt itself with variation in environment and system parameters and be adjusted for optimal behaviour.

Keywords: Adaptive active filter, ac network, amplitude, Phase and frequency Estimation, Floque theorem, Averaging theorem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive active filter
  • ac network
  • Amplitude
  • Phase and frequency estimation
  • Floque theorem
  • Averaging theorem

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی