نویسنده

چکیده

آشکار سازی عیوب محصولات یک واحد صنعتی در مقایسه با نمونه مطلوب و همچنین خواندن متن اسناد مکتوب از زمینه‌های پردازش تصویر در بینائی ماشین1 است. برای تشخیص عیوب در نمونه‌های مورد آزمایش و مقایسه آن با نمونه مطلوب ضروری است که تصاویر گرفته شده در شرایط کاملا یکسان و بدور از هر گونه خطا تهیه شوند. این نکته در یک جسم دو بعدی مانند اسناد مکتوب نیز صدق می‌کند. در این صورت می‌توان مقایسه بین تصاویر نمونه‌ها و تصویر هدف را به منظور کنترل محصول انجام داد. از آنجا که به طور عملی تهیه تصویر با شرایط ذکر شده میسر نیست، لذا استفاده از روشهایی برای جبران خطاهای ناشی از انتقال و دوران در هنگام تهیه تصویر الزامی‌است که به این پردازش عمل تطبیق2 گفته می‌شود. برای انجام این فرایند، در مقاله حاضر از تبدیل رادن3 استفاده شده است. در تبدیل رادن می‌توان در صورت انتقال و چرخش تصویر اصلی همچنان از مقادیر قبلی تبدیل استفاده کرد. بدین منظور روشهای ساده ای مبتنی بر تبدیل رادن در زوایای مختلف پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازیهای انجام شده مبین راندمان مطلوب روش پیشنهادی است. به نحوی که دقت تا یک دهم درجه را با حجم محاسباتی‌اندک بدون نیاز به حافظه و انجام عملیات پیش‌پردازش اولیه فراهم می‌سازد. روش پیشنهادی برای تصاویر تهیه شده با استفاده از تجهیزات مختلف مانند دوربین دیجیتالی، پویشگر، نمابر، و چاپگر بدون محدودیت در رسم الخط مورد استفاده در زبانهای مختلف قابل استفاده است.
واژگان کلیدی: پردازش تصویر، تطبیق تصاویر ، تبدیل رادن، تشخیص کجی اسناد چند زبانه ، کاربرد رایانه در صنعت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Radon Transform in Detecting Turning Angle of Bodies and in Reading Multi - Lingual Documents

نویسنده [English]

  • F. Torkamani Azar and M. Zanjani

چکیده [English]

Recently, image processing technique and robotic vision are widely applied in fault detection of industrial products as well as document reading. In order to compare the captured images from the target, it is necessary to prepare a perfect image, then matching should be applied. A preprocessing must therefore, be done to correct the samples’ and or camera’s movement which can occur during the capturing of images. The Radon Transform technique is applied in this study which is inherently invariant to any movement, such as dislocation and rotation which leads to scale changing. According to this technique, simple methods are proposed to determine the degree of movement. Results of computer simulation show the priority of the proposed
method to other techniques. The accuracy of the proposed algorithm is less than 0.1 degree and is applicable to different segments such as texts, tables, drawings, …, which are prepared in different writing languages by different devices such as digital camera, scanner, fax, and printer.
Keywords: Image processing, Image matching, Radon Transform, Skew detection documents, Computer application in industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • image processing
  • Image matching
  • Radon Transform
  • Skew detection documents
  • Computer application in industry

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی