نویسنده

چکیده

در این مقاله، برپایه روش کنترل خطی‌سازی با فیدبک، با استفاده از یک کنترل کننده انتگرال‌گیر تناسبی خاص1 (PI) در ترکیب بـا یک کنترل کننده پیش تغذیه2، سرعت یک سرودرایو القایی کنترل می‌شود. ابتدا توسط یک مشاهده‌گر، شارهای دو محوری d وq روتور تخمین زده می‌شوند. آن‌گاه با معرفی دو متغیر حالت ورودی-خروجی، دینامیک گشتاور و نیز دامنه بردار شار دور مغناطیسی روتور به طور کامل از هم کنترل می‌شوند. سپس بر پایه روشهای سیستم تطبیقی مدل مرجع3 (MRAS) و حداقل مربعات بازگشتی4 (RLC)، به طور همزمان با هم ثابت زمانی مدار روتور و نیز پارامترهای مکانیکی (J,B) تخمین زده می‌شوند. در پایان کارایی روش کنترل پیشنهادی با نتایج شبیه سازی کامپیوتری مورد تایید قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی : کنترل سرعت تطبیقی، سرو درایو القایی، خطی سازی با فیدبک

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adaptive Speed Control of Three-Phase Induction Servo-drives Based on Feedback Linearization Theory

نویسنده [English]

  • J. Soltani and N. R. Abjadi

چکیده [English]

In this paper, based on feedback linearization control method and using a special PI (propotational integrator) regulator (IP) in combination with a feed-forward controller, a three-phase induction servo-drive is speed controlled. First, an observer is employed to estimate the rotor d and q axis flux components. Then, two input-output state variables are introduced to control the dynamics of torque and the magnitude of the rotor flux independently. In addition, based on the model refrence adaptive system (MRAS) and the recursive least square (RLC) error techniques, the rotor time constant and the mechnical parameters (J, R) are simultaneously estimated. Finally, the efficiency of the proposed method is confirmed against results from computer simulation.

Keywords: Adaptive speed ontrol, Inducation servo-drive, Feedback linearization, IP controller, Model reference, Adaptive
system, Recursive least square.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive speed ontrol
  • Inducation servo-drive
  • Feedback linearization
  • IP controller
  • Model reference
  • Adaptive system
  • Recursive least square

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی