نویسندگان

چکیده

این مقاله اختصاص دارد در به کارگیری کنترل کننده‌های تطبیقی مدل مرجع مستقیم1 (DMRAC) برای مدل غیر خطی قلب و عروق برای حالتهای متنوع آن که نمایانگر حالتهای فیزیکی مختلف است. کنترل کننده تطبیقی مستقیم به کار رفته لازم می‌دارد که سیستم کنترل شده شرط تقریباً مثبت حقیقی محض2‌(ASPR) را داشته باشد. بدین معنی که برای سیستم مذکور می‌بایستی پس‌خوری داشته باشد که سیستم مدار بسته مثبت حقیقی محض3 (ASP) باشدلذا برای این مدل خطی قلب و عروق. جبران‌کننده‌هایی را طراحی می‌کنیم که این شرط را ارضاء کنند. تاکنون مقالات ارائه شده در این زمینه محدوده‌ای جزئی از تغییرات بهره (حساسیت) را برای سیستم قلب و عروق درنظر گرفته‌اند. ضمناً در اکثر این مطالعات سیستم قلب و عروق را یک- ورودی یک – خروجی (SISO) در نظر گرفته‌‌اند که خروجی آن غالبا متوسط
فشا رخون4 (MAP) است. ما سیستم قلب و عروق را چند- ورودی چند- خروجی5(MIMO) در نظر گرفته و در آن همزمان هر دو خروجی متوسط فشار خون و دبی خروجی قلب6 (CO) کنترل می‌شوند. برای این کار الگوریتم کنترل تطبیقی مستقیم را در نظر گرفته‌ایم و جبران‌کننده‌ای را طراحی کرده‌ایم که سیستم را پایدار کرده و پاسخهایی مناسب را ارائه کند. به منظور تضمین پایداری مدل خطی جدیدی را برای سیستم قلب و عروق ارائه کرده‌ایم. این مدل خطی تقریب بهتری را نسبت به مدل خطی سابق را (برای مدل غیر خطی) دارد. سپس کارهای طراحی را برای مدل خطی قلب و عروق را برای مدل غیر خطی به کار گرفته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of a Direct Model Reference Adaptive Controller (DMRAC) in a Nonlinear Cardiovascular Model

نویسندگان [English]

  • Sasan Azadi
  • Hamidreza Momeni
  • and Ahmadreza Sharafat

چکیده [English]

The objective of this study is to design a robust direct model reference adaptive controller (DMRAC) for a nonlinear cardiovascular model over a range of plant parameters representing a variety of physical conditions. The direct adaptive controllers used in thisd study require the plant to be almost strictly positive real (ASPR) that is, for a plant to be controlled there must exist a feedback gain such that the resulting closed loop system is strictly positive real. We designed a new compensator so that the system composed of the cardiovascular plant and the compensator satisfy the ASPR condition.
Numerous studies in the past have considered a small range of gain variations of the cardiovascular system. In most cases, the controller was designed based on variations in either time delay or plant gains. Many of these workers treated the cardiovascular system as a single-input single output (SISo) plant in which the control output was Mean Arterial Pressure (MAO). We treated the cardiovascular system as a multi-input multi-output (MIMO) plant in which both the MAP and Cardiac Output (CO) are simultaneously controlled.
In this study, a new linear model is presented that provides a better approximation thanthe one the original linear model does. By doing so and utilizing the DMRAC algorithm, we could satisfy the stability conditions for the nonlinear model while satisfactory responses obtained under every possible condition for the cardiovascular nonlinear model.

Keywords: Adaptive control, Cardiovascular system, Blood pressure, Cardiac output

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive control
  • Cardiovascular system
  • Blood pressure
  • Cardiac output

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی