نویسنده

چکیده

در این مقاله دینامیک و پایداری یک مکانیزم بادامک –پیرو انعطاف پذیر مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا معادله حرکت سیستم با فرض انعطاف پذیری میل بادامک و پیرو به دست آمده است. اصطکاک در لولای بازوی نوسان کننده به صورت ویسکوز و خشک (کولمب) در نظر گرفته شده است. پس از تعیین معادله دیفرانسیل حرکت سیستم، آن را بدون بعد می‌کنیم. حاصل نهایی به صورت یک معادله دیفرانسیل درجه دو با پارامترهای متغیر با زمان از نوع پریودیک خواهد بود.
تحلیل پایداری مکانیزم با استفاده از تئوری فلوکه3 انجام شده است. نمودارهای پایداری متعددی برحسب نسبت دامنه در مقابل نسبت فرکانس ارائه شده که برای حالتهای مختلف بدون استهلاک و با استهلاک‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در حالت بدون استهلاک،‌ برای نسبت دامنه تحریک کوچک،‌ در تمام نسبتهای فرکانسی پاسخ سیستم پایدار است. اضافه کردن استهلاکهای ویسکوز و کولمب به سیستم باعث پایدارتر شدن حرکت آن می شود و اثر استهلاک کولمب در پایدار کردن حرکت سیستم محسوستر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dynamic and Stability Analysis of Flexible Cam-Follower Systems

نویسنده [English]

  • H. Nahvi and M. Sobhani

چکیده [English]

In this paper, dynamic and stability analysis of a flexible cam-follower system is investigated. Equation of motion is derived considering flexibility of the follower and camshaft. Viscous and Coulomb frictions are considered in the rocker arm pivot. The normalized equation of motion of the system is a 2nd- order differential equation with periodic coefficients.
Floquet theory is employed to study parametric stability of the system. Stability diagrams are presented and the effects of varying cam profiles and motion events on the stability of the system are compared. Results show that viscous and Coulomb frictions stabilize the motion of the system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic analysis Stability
  • Cam-flloewr
  • Floquet Theory

تحت نظارت وف ایرانی