نویسنده

چکیده

در این پژوهش امکان تولید نیمه صنعتی مواد مرکب Al-TiB2 و Al-ZrB2 با استفاده از سرباره فعال بررسی شده است. به این منظور از آلومینیم خالص تجارتی ، مخلوط ترکیبات TiO2 ، ZrO2 ، KBF4 و Na3AlF6 و یک دستگاه کوره شعله‌ای حاوی بوته گرافیتی
200A استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد، با انتخاب نسبت مناسبی از ترکیبات یاد شده و استفاده از مقادیر اضافی آنها نسبت به مقادیر استوکیومتری لازم، امکان ساخت مواد مرکب Al-TiB2 و Al-ZrB2 با کیفیت مناسب توسط کوره‌های ذوب معمولی نظیر کوره شعله‌ای، در مقیاس نیمه صنعتی وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pilot in-Situ Production of AL-TiB2 and AL-ZrB2 Composites Using Reactive Slag

نویسنده [English]

  • M. F. Najafabadi and M. A. Golozar

چکیده [English]

In this research work, the possibility of semi industrial production of Al-TiB2 and Al-ZrB2 composites, using reactive slag in a flame furnace have been investigated. For this purpose, commercial pure aluminum and powder mixture of TiO2 (ZrO2) , KBF4 and Na3AlF6 were used. The results showed that using a proper ratio of slag forming materials as well as proper amounts of the above-mentioned compounds make it possible to produce good quality Al-TiB2 and Al-ZrB2 compounds employing the conventional melting equipment such as a flame furnace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • composite
  • TiB2
  • ZrB2
  • In-situ

تحت نظارت وف ایرانی