نویسندگان

چکیده

‌یکی‌ از مشکلات‌ مبدلهای‌ سوییچینگ‌PWM تلفات‌ بالای‌ کلیدزنی‌ و تداخل‌ الکترومغناطیسی‌ به علت‌ سوییچینگ‌ در ولتاژ و جریان‌ غیر صفر است‌ که‌ فرکانس‌ عملکرد را محدود می‌کند. به‌ منظور کاهش‌ حجم‌ و وزن‌ مبدل‌ (با افزایش‌فرکانس‌) و کاهش‌ تلفات‌ کلیدزنی‌ روشهای‌ کلیدزنی‌ در ولتاژ و یا جریان‌ صفر پیشنهاد می‌شود. در این‌ مقاله‌ چهار روش‌اصلی‌ کلیدزنی‌ در ولتاژ صفر(ZVS) در مبدلهای‌ پل‌ معرفی‌ و مقایسه‌ شده‌اند. این‌ چهار روش‌ از لحاظ زمانهای‌ سکون‌2 مورد نیاز حصول‌ ZVS کلیدها، محدوده‌ بار تحت‌ ZVS ، انرژی‌ گردشی‌ در دیودهای‌ ضد موازی‌ در پریودهای‌ هرزگرد ونوسانات‌ جانبی‌ روی‌ دیودهای‌ ثانویه‌ با هم‌ مقایسه‌ شده‌اند. در پایان‌ نتایج‌ عملی‌ یک‌ نمونه‌ مبدل‌ پل‌ ZVS در توان‌ 3kw باکلمپ‌ نوسانات‌ جانبی‌ یکسوکننده‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Simulation of ZVS Methods in Full Bridge Converters and Realization of a 3 KW Prototype

نویسندگان [English]

  • H. Farzanehfard
  • S. R. Motahari and M.M. Tavasoulkhamseh

چکیده [English]

One of the difficulties with PWM switching converters is high switching loss and electromagnetic interference due to switching at non-zero voltage and current, which limits the operating frequency. In order to reduce the converter volume and weight (by increasing the frequency) and reducing switching losses, zero voltage and current switching methods are recommended. In this paper, four main zero voltage switching (ZVS) methods in full bridge converters are introduced and compared. These four methods are compared on dead times required to obtain the ZVS, load range at ZVS condition, circulating energy in the switch anti parallel diodes during freewheeling periods and voltage oscillations on rectifying diodes. Finally, the results of a 3 KW prototype full bridge ZVS converter with a clamp circuit for rectifier diodes oscillations are presented and analyzed

کلیدواژه‌ها [English]

  • High power converter
  • PWM switching converter
  • Zero voltage switching (ZVS)
  • ZVS methods

تحت نظارت وف ایرانی