نویسندگان

چکیده

مسئله تعادل بین هزینه و زمان، یکی از مهمترین مباحث در مدیریت پروژه و مورد علاقه پیمانکاران پروژه هاست.
هدف مسئله تعادل بین هزینه و زمان، تحلیل حساسیت هزینه‌های پروژه، نسبت به تغییرات مدت زمان انجام فعالیتها به منظور به دست آوردن بهترین ترکیب کاهش زمانی فعالیتها به نحوی است که مجموع هزینه‌های پروژه مینیمم شود. در الگوریتمهای ابتکاری ارائه شده در این زمینه، تصمیم گیری در زمینه کاهش زمان فعالیتها، بر مبنای مینیمم شیب هزینه فشرده سازی فعالیت صورت می‌گیرد. اما از آنجایی که پروژه‌ها دارای بازه‌های زمانی طولانی‌اند، می‌توان گفت که نرخ بهره بر آنها تأثیرگذار است. در این مقاله، یک روش ابتکاری نوین به منظور به دست آوردن بهترین ترکیب کاهش زمانی فعالیتها با احتساب نرخ بهره و با هدف مینیمم کردن ارزش فعلی هزینه های پروژه ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Heuristic Algorithm for Time-cost Trade-off Problem Taking into Account Monetary Value

نویسندگان [English]

  • Rabbani
  • K. Rezaie and N. Seid Foroush Lahiji

چکیده [English]

Time-cost trade-off is one of the most important subjects in project management and of interest to contractors. The goal of time-cost trade-off is sensivity analysis of project costs to changes in activity duration in order to obtain the best combination of activity duration decrease, in a way that the sum of project costs is minimized. In the heuristics presented in this area, time crashing is on the base of the minimum cost slope of activities. But since projects are usually performed over
long periods, they can be affected by interest rate. In this paper, a new heuristic algorithm is presented in order to obtain the best combination of activity duration decrease while the monetary value is taken into account, with the goal of minimizing the sum of present value of project costs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time crashing
  • Time-cost trade-off
  • Monetary value
  • Rate of interest
  • Present Value

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی