نویسندگان

چکیده

فرایند خمکاری شعله ای یکی از روشهای شکل‌دهی ورقهای فولادی است. در این فرایند با اعمال گرمای ناشی از شعله مشعل گازی و سپس خنک کاری کنترل شده در راستای مسیرهای معین روی ورق، به آن شکل می‌دهند.
با توجه به ابزار ساده به کار رفته در فرایند، روش اقتصادی و جذابی است. در حال حاضر این فرایند به صورت دستی و براساس تجارب تکنسینهای ماهر انجام می‌شود. رویه تجربی و عدم اتوماسیون فرایند، بهره‌وری آن را پایین آورده است. در این مقاله روشی برای شبیه سازی تغییر شکل ماده در حین فرایند ارائه می‌شود. با توجه به ماهیت فیزیکی فرایند از تحلیل تغییر شکل بزرگ ترموالاستیک پلاستیک استفاده شده است. در این روش راه حل تحلیلی جدیدی برای تحلیل انتقال گرما در ورق اعمال شده است. حل تحلیلی انتقال گرما به همراه حل عددی اجزای محدود تغییر شکل ورق در محیط نرم افزارANSYS، قادر به توضیح و تفسیر مشاهدات تجربی‌اند. در مقایسه با نتایج سایر محققان و اندازه‌گیریهای تجربی، شبیه سازیهای به عمل آمده نتایج معقولی نشان می‌دهند. از روش و نتایج این شبیه‌سازیها می‌توان برای مطالعات اتوماسیون فرایند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermo-Elastic-Plastic Analysis of Plate Forming Process by Flame Bending Method

نویسندگان [English]

  • Seyyed Jalal Hemmati
  • M.A. Niazi
  • M. Maarefat
  • and R. Naghdabadi

چکیده [English]

Flame bending process is one of the forming processes of steel plates. During this process, plate is formed with heating by gas torch flame followed by controlled cooling along specified paths. Considering simple tools used in the process, it is a popular and economical forming method. At present, this process is manually done on the basis of skilled technician’s
experience. Experimental and non-automated procedures decrease productivity of the process. In this paper, a method is proposed for simulation of material deformation. Regarding the physics of the process, large deformation thermoelastic-plastic analysis has been applied. In the simulations, a new analytical solution is used for thermal analysis of plate. The analytical solution along with finite element analysis of the deformation in ANSYS program is able to interpret experimental observations. The simulations show reasonable results, compared with the analytical results by other researchers and with experimental data. The method and simulation results can be used to study the process automation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plate forming
  • Flame bending process
  • Thermo Elastic Plastic Analysis

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی