نویسنده

چکیده

از آن جایی که در رابطه با کارایی نسخه اصلاح شده مدل CIECAM97s به روی منسوجات ومقایسه آن با مدل اصلی تاکنون هیچ گونه بحث و بررسی انجام نشده است، در این مقاله از دو مدل رنگ ظاهری CIECAM97s و نسخه اصلاح شده آن در توصیف مولفه‌های ظاهر رنگی منسوجاتی با رنگها و عمقهای مختلف و شرایط یکسانی از مشاهده استفاده شده است و مولفه‌های رنگ ظاهری آنان به عنوان خروجی دو مدل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهند که مدل اصلاح شده به دلیل استفاده از محدوده کرومای وسیعتر از قابلیت مناسبتری در محاسبه این فاکتور برخوردار است. به علاوه استفاده از حالت معکوس در نسخه اصلاح شده به دلیل ساده‌سازیهای انجام شده سهلتر از نسخه اصلی است در حالی که نتایج حاصله از دو مدل کاملا یکسان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison between CIECAM97s and its Revised Colour Appearance Models for Apearance Attributes of Fabrics

نویسنده [English]

  • M. Taghavi Ghadikolaee and S. H. Amirshahi

چکیده [English]

: The CIECAM97s and its revision, as a colour appearance model, were applied for a series of fabrics with different colours and depths to explain their colour appearance coordinates in similar viewing conditions. The results show that due to some modifications which expand the scale, the modified model has improved capadilities in calculating chroma. Besides, the calculations were simpler for the revised version of CIECAM97s model while the results from the two models were the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colour appearance models
  • CIECAM97s
  • Textile
  • Colour

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی