نویسنده

چکیده

پوشش ستونهای بتنی با ورقهای فولادی یکی از روشهای مناسب مقاوم سازی این سازه هاست. با استفاده از این روش، ضمن افزایش مقاومت محوری و خمشی و برشی ستون، شکل پذیری آن نیز بهبود می‌یابد. در این پژوهش، با بررسی اثرات محصورشدگی بتن توسط خاموتها و یا ورقهای فولادی تقویتی پیرامون آن، تغییرات منحنی‌اندرکنش بارمحوری- لنگرخمشی ستونها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که اثرات محصورشدگی در محدوده مکانیزم رفتاری شکست مواد ستونها به‌ویژه بر رفتار ستونهای لاغر با بارمحوری نسبتاٌ زیاد بسیار محسوستر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Theoretical Study of the Behavior of Reinforced Concrete Columns Strengthened by Steel Plates and Transverse Reinforcements

نویسنده [English]

  • M. Sheikhi and H. Haji-Kazemi

چکیده [English]

Jacketing of reinforced concrete columns is a common and useful strengthening method. This method substantially improves mechanical properties of the column, such as flexural strength as well as shear and ductility. In this paper, the behavior of confined reinforced concrete columns are investigated. The results indicate that the method is more effective for slender columns in the region of their failure zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Columns
  • Strengthening
  • confinement
  • Load- moment interaction
  • Ductility

تحت نظارت وف ایرانی