عنوان مقاله [English]

Investigation of Inclined Retaining Walls (Located on Slopes) Performance against Static and Earthquake Loads

نویسندگان [English]

  • A. Eslami
  • H. Modaraei
  • and H. Ahmadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability of slopes
  • Vertical & inclined retaining walls
  • Static earth pressure
  • Earthquake
  • Stabiliy control

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی