نویسندگان

چکیده

در تمام روشهای محاسبه امپدانس دیده شده توسط رله دیستانس از مبدل آنالوگ به دیجیتال استفاده می‌شود. دقت بالای امپدانس اندازه‌گیری توسط رله دیستانس نقش مهمی در قطع صحیح و به‌موقع قسمت خطا شده سیستم قدرت دارد. در این مقاله نشان داده می‌شود که چگونه خطای بسیار کم در محاسبه دامنه در لحظه مورد نظر در فرایند نمونه‌برداری باعث به‌وجود آمدن خطاهای بزرگ در محاسبات امپدانس خواهد شد، به‌منظور حل این مسئله یعنی کم کردن خطاهای به‌وجود آمده روش جدیدی بر اساس درونیابی درجه3 برای نمونه‌برداری بهینه معرفی می‌شود. به‌عبارت دیگر در این روش زمان و مقدار نمونه‌های به‌دست‌آمده اولیه توسط تکنیک درونیابی به نمونه‌هایی در زمانهای واقعی و به‌مقدار دامنه واقعی تبدیل می‌شوند. با استفاده از این تکنیک می‌توان دقت بسیار زیادی در محاسبات به‌دست آورد. در این راستا الگوریتمهای مهمی همچون تبدیل فوریه گسسته، تبدیل فوریه گسسته نیم‌سیکل، مان‌موریسون، حداقل مربعات، حداقل مربعات با حذف مقدارDC و پرودار70 برای محاسبه امپدانس در نرم‌افزارPSCAD طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند و تاثیر تکنیک جدید در هر یک از این روشها مورد بررسی قرار گرفته اند و مقدار کاهش خطا با به‌کارگیری روش جدید نشان داده‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Novel Method for Impedance Calculation of Distance Relays Using Third Order Interpolation

نویسندگان [English]

  • H.A. Abyaneh
  • R. Mohammadi H. Torkaman
  • F. Razavi
  • and E. Afjei

چکیده [English]

All algorithms for impedance calculation use an analog-to-digital converter. The high accuracy of the impedance seen by a distance relay is an important factor in the correct isolation of the faulty part of power systems. To achieve this, a novel
technique based on third order interpolation is used in this paper. According to this technique, the times and the values of the obtained samples are changed to real ones. To evaluate the new technique, it is applied to six digital distance algorithms, namely, Discrete Fourier Transform (DFT), Half-cycle Discrete Fourier Transform, Least Square, Mann-Morrison, Least Square with Delete Dc, and Prodar70. The technique is found to be capable of accurately computing the impedance in the algorithms mentioned. Comparisons are made among the results to show the efficiency of the new technique for decreasing errors in all algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance protection
  • Impedance calculation
  • Distance relay
  • Sampling
  • Interpolation technique

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی