نویسندگان

چکیده

تحلیل مودال عملیاتی می‌تواند روشی کاربردی برای استخراج پارامترهای مودال ماشین‌های دوار باشد. اما پاسخ ارتعاشی ماشین‌های دوار حاوی تحریک‌های هارمونیک متعدد و قدرتمندی است که روش‌های تحلیل مودال عملیاتی را با مشکل جدی روبرو می‌کند. در این مقاله اندیس کورتزیز برای شناسایی مولفه‌های هارمونیک پاسخ و روش CFDD برای حذف تحریک‌های هارمونیک و استخراج پارامترهای مودال ماشین در حال کار مورد استفاده قرار گرفته است. سپس به منظور افزایش دقت و کارایی روش CFDD، روش MCFDD پیشنهاد شده است. دقت، کارایی و راندمان محاسباتی این روش با شبیه سازی نرم افزاری در یک سیستم چهار درجه آزادی، آزمون مودال عملیاتی یک تیر فولادی و نهایتا آزمون مودال عملیاتی یک فن در مجتمع فولاد مبارکه نشان داده شده است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی