نویسنده

چکیده

حداقل زمان مانور غلت حول بردار سرعت با در نظر گرفتن سطوح کنترل آیرودینامیکی و بردار تراست (به عنوان کنترلر) محاسبه شده است. مدل ریاضی برای حرکت هواپیما بیان شده است. شرایط لازم مرتبه اول برای بهینگی با استفاده از اصل حداقل پانتریاگن به کار رفته است. روش عددی مورد استفاده تکنیک پرتاب چندنقطه‌ای است. تخمینی از کاهش زمان مانور ناشی از کاربرد بردار تراست هواپیما به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Minimum-Time Roll Around the Velocity-Vector Maneuver of Aircraft

نویسنده [English]

  • M. Bahrami and S. H. Sadati

چکیده [English]

In this paper, some results are provided for minimum time roll about velocity vector maneuvering with thrust-vectoring and aerodynamic control in effect. The mathematical model for attitude motions of the aircraft is developed. First order necessary conditions for optimality using Pontryagen principle is applied, and the existence of an extreme family of solutions for the maneuver is shown. Multiple shooting method is used to obtain the numerical results. An estimate of maneuver time reduction resulting from thrust-vectoring is obtained.
Keywords: Multiple Shooting Method Minimum time Thrust-Vectoring Maneuverability Aerodynamics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Shooting Method
  • Minimum time
  • Thrust-Vectoring
  • Maneuverability
  • Aerodynamics

تحت نظارت وف ایرانی