نویسندگان

چکیده

استفاده از بادبندهای برون محور در ساختمانهای اسکلت فولادی بسیار متداول است. در این ساختمانها اتصال تیر به ستون معمولاً دارای رفتار غیرخطی و نیمه صلب بوده که این رفتار اتصال تأثیر بسیار زیادی در عملکرد قابهای مهار بندی شده برون محور دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این تحقیق کلیه اجزای قابهای فولادی از جمله اتصالات تیر به ستون به صورت سه بعدی و توسط المانهای پوسته مدل شده است و تحت اثر بار استاتیکی جانبی افزاینده در محیط نرم افزار ANSYS به صورت غیرخطی تحلیل شده است. در ابتدا اثر اتصالات بر مقاومت نهایی قاب مهاربندی شده، میزان استهلاک انرژی، سختی الاستیک و ضریب شکل‌پذیری بررسی شده است که نشان دهنده رفتار لرزه‌ای مناسبتر قاب نیمه صلب نسبت به دو حالت کاملاً مفصلی و کاملاً صلب است و سپس اثر تغییر طول تیر پیوند مطالعه شده است و برای حالتهای مختلف، رفتار لرزه‌ای و غیرخطی قابها با هم مقایسه شده است و مناسبترین محدوده طول تیر پیوند در قابهای نیمه صلب مشخص شده است.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی